1. Ce este Internet of Things? Aplicații.

2. Tehnologii și convergența protocoalelor în IoT.
3. Dezvoltarea graduală a unei arhitecturi IoT architecture pentru lucrurile din lumea reală.


1. Concepte si instrumente suport - Instalarea si configurarea componentelor suport - servicii de retea  conexe (DNS, firewall, containere de aplicatii Web, servicii mail, securitate, etc.)

2. Servicii Web - WS-* si RESTful

3. Clienti Responsive Servicii Web - Clienti mobili

1. Complexitate. Probleme complexe din viaţa reală

2. Optimizare combinatorie. Aplicaţii în transporturi

3. Calcul concurent

4. Geoinformatica. Aplicaţii de integrare a datelor vectoriale

1. Cloud Computing - Overview

2. Cloud Computing - Architectural Aspects

3. Google in Cloud